Blog

January 22, 2018

Панели от пресована ръжена слама Екококон

Системата за строителство Екококон представлява модулна система с предварително подготвени модули (дървени рамки и пресована ръжена слама, произход Литва), която гарантира:

  • Качествен краен резултат;
  • Бързо троителство;
  • 100% естествени материали с минимален отпечатък върху околната среда;
  • Изцяло рециклируем и безвреден продукт;
  • Тестван и сертифициран продукт за цяла Европа;
  • 10 години опит на европейския пазар;

Панелите изгрят ролята и на носеща конструкция, така,че допълнителна носеща дървена конструкция не се налага. Произвеждат се спрямо конкретният проект, с много висока прецизност при изпълнението.

При правилни и добре изпълнени детайли и цялостно съблюдаване на проекта се постига висока енергийна ефективност, съчетана с добра влагопропускливост на стената и редуцирани термо мостове.

*Специфики: Пълната система на строителство Екококон, която е сертифицирана и дава 50 години гаранция, се състои от панел с ширина 40см, пароизолация, плоскост от дървесни частици Steico и измазване с глинена мазилка от двете страни (или дъсчена обшивка). Изолационната характеристика на стената е с коефициент на топлопреминаване U=0.11 W/m2.k. Сградата отговаря на стандарта Пасивна сграда и може да бъде сертицирана с тестове и PHHP калкулации като такава.

При изпълнение на системата само като от пресован панел от ръжена слама 40см, измазан от двете страни с глинено-варови мазилки, изолационната характеристика на стената в този случай е с коефициент на топлопреминаване U=0.138 W/m2.k

Цена само на пресования панел: 280лв/кв.м. без ДДС и без транспорт

Представител за България на Екококон – Барбали ЕООД

Новини
About vmoskov