Blog

October 1, 2015

Проект “Екологично образование”

БАРБАЛИ взеха участие в изграждането на училищна беседка по проект „Екологично Образование” -„Класна стая под брезата”,СОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Костинброд по покана на арх. Веселин Веселинов и арх. Милан Рашевски.

Новини
About admin