Александър Димитров

Александър Димитров

Дърводелство, дървени конструкции, мебели.

Съпътстващи строителния процес дейности.