Венци Латов

Венци Латов – „бат Венци“ (България)

Планински водач и спасител, приготвя различни рецепти за естествени мазилки, реже опасни дървета и е силен с мачетето. Оказва съпътстваща помощ във всички фази на строителството. Незаменим кадър.

0894 396 098